תוצאה
קטגוריה
38 / 9
24%
מגדר
38 / 9
24%
כללי
38 / 9
24%
swim 17/38
bike 10/38
run 8/38
T1
T2