תוצאה
קטגוריה
38 / 8
22%
מגדר
38 / 8
22%
כללי
38 / 8
22%
swim 4/38
T1
bike 14/38
T2
run 6/38