תוצאה
קטגוריה
22 / 8
37%
מגדר
22 / 8
37%
כללי
22 / 8
37%
swim 17/22
bike 6/22
T2
run 12/22