תוצאה
קטגוריה
38 / 7
19%
מגדר
38 / 7
19%
כללי
38 / 7
19%
swim 15/38
bike 8/38
run 5/38
T1
T2