תוצאה
קטגוריה
22 / 7
32%
מגדר
22 / 7
32%
כללי
22 / 7
32%
swim 1/22
T1
bike 7/22
T2
run 8/22