תוצאה
קטגוריה
38 / 6
16%
מגדר
38 / 6
16%
כללי
38 / 6
16%
swim 5/38
T1
bike 9/38
T2
run 14/38