תוצאה
קטגוריה
38 / 6
16%
מגדר
38 / 6
16%
כללי
38 / 6
16%
swim 5/38
bike 9/38
run 14/38
T1
T2