תוצאה
קטגוריה
22 / 6
28%
מגדר
22 / 6
28%
כללי
22 / 6
28%
swim 15/22
bike 5/22
T2
run 15/22