תוצאה
קטגוריה
38 / 5
14%
מגדר
38 / 5
14%
כללי
38 / 5
14%
swim 13/38
T1
bike 6/38
T2
run 12/38