תוצאה
קטגוריה
22 / 5
23%
מגדר
22 / 5
23%
כללי
22 / 5
23%
swim 8/22
T1
bike 4/22
T2
run 13/22