תוצאה
קטגוריה
38 / 4
11%
מגדר
38 / 4
11%
כללי
38 / 4
11%
swim 16/38
bike 5/38
run 3/38
T1
T2