תוצאה
קטגוריה
22 / 4
19%
מגדר
22 / 4
19%
כללי
22 / 4
19%
swim 16/22
bike 8/22
T2
run 3/22