תוצאה
קטגוריה
38 / 3
8%
מגדר
38 / 3
8%
כללי
38 / 3
8%
swim 3/38
T1
bike 2/38
T2
run 11/38