תוצאה
קטגוריה
22 / 3
14%
מגדר
22 / 3
14%
כללי
22 / 3
14%
swim 7/22
T1
bike 2/22
T2
run 4/22