תוצאה
קטגוריה
22 / 2
10%
מגדר
22 / 2
10%
כללי
22 / 2
10%
swim 4/22
T1
bike 3/22
T2
run 2/22