תוצאה
קטגוריה
38 / 2
6%
מגדר
38 / 2
6%
כללי
38 / 2
6%
swim 2/38
T1
bike 3/38
T2
run 2/38