תוצאה
קטגוריה
22 / 1
5%
מגדר
22 / 1
5%
כללי
22 / 1
5%
swim 2/22
T1
bike 1/22
T2
run 1/22