תוצאה
קטגוריה
38 / 1
3%
מגדר
38 / 1
3%
כללי
38 / 1
3%
swim 1/38
bike 4/38
run 1/38
T1
T2