תוצאה
קטגוריה
38 / 9
24%
מגדר
38 / 9
24%
כללי
38 / 9
24%
swim 8/38
T1
bike 12/38
T2
run 15/38