תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
67 / 58
87%
swim 47/67
bike 59/67
run 54/67
T1
T2