תוצאה
קטגוריה
51 / 10
20%
מגדר
51 / 10
20%
כללי
51 / 10
20%
swim 11/51
T1
bike 8/51
T2
run 16/51