תוצאה
קטגוריה
29 / 3
11%
מגדר
66 / 3
5%
כללי
67 / 3
5%
swim 9/67
T1
bike 6/67
T2
run 5/67