תוצאה
קטגוריה
12 / 6
50%
מגדר
12 / 6
50%
כללי
42 / 25
60%
swim 28/42
T1
bike 24/42
T2
run 14/42