תוצאה
קטגוריה
12 / 5
42%
מגדר
12 / 5
42%
כללי
42 / 23
55%
swim 23/42
T1
bike 4/42
T2
run 37/42