תוצאה
קטגוריה
26 / 8
31%
מגדר
30 / 8
27%
כללי
42 / 12
29%
swim 21/42
T1
bike 7/42
T2
run 30/42