תוצאה
קטגוריה
26 / 7
27%
מגדר
30 / 7
24%
כללי
42 / 11
27%
swim 33/42
T1
bike 15/42
T2
run 16/42