תוצאה
קטגוריה
27 / 2
8%
מגדר
27 / 2
8%
כללי
27 / 2
8%
swim 10/27
T1
bike 3/27
T2
run 6/27