תוצאה
קטגוריה
12 / 4
34%
מגדר
12 / 4
34%
כללי
42 / 10
24%
swim 12/42
T1
bike 10/42
T2
run 13/42