תוצאה
קטגוריה
38 / 25
66%
מגדר
38 / 25
66%
כללי
38 / 25
66%
swim 27/38
bike 20/38
run 27/38
T1
T2