תוצאה
קטגוריה
26 / 5
20%
מגדר
30 / 5
17%
כללי
42 / 7
17%
swim 2/42
T1
bike 11/42
T2
run 2/42