תוצאה
קטגוריה
26 / 4
16%
מגדר
30 / 4
14%
כללי
42 / 6
15%
swim 16/42
T1
bike 5/42
T2
run 8/42