תוצאה
קטגוריה
38 / 24
64%
מגדר
38 / 24
64%
כללי
38 / 24
64%
swim 29/38
bike 19/38
run 23/38
T1
T2