תוצאה
קטגוריה
38 / 23
61%
מגדר
38 / 23
61%
כללי
38 / 23
61%
swim 23/38
bike 24/38
run 20/38
T1
T2