תוצאה
קטגוריה
38 / 22
58%
מגדר
38 / 22
58%
כללי
38 / 22
58%
swim 12/38
bike 29/38
run 16/38
T1
T2