תוצאה
קטגוריה
38 / 21
56%
מגדר
38 / 21
56%
כללי
38 / 21
56%
swim 32/38
T1
bike 1/38
T2
run 29/38