תוצאה
קטגוריה
38 / 20
53%
מגדר
38 / 20
53%
כללי
38 / 20
53%
swim 28/38
bike 25/38
run 13/38
T1
T2