תוצאה
קטגוריה
38 / 19
50%
מגדר
38 / 19
50%
כללי
38 / 19
50%
swim 18/38
bike 21/38
run 21/38
T1
T2