תוצאה
קטגוריה
38 / 18
48%
מגדר
38 / 18
48%
כללי
38 / 18
48%
swim 8/38
T1
bike 15/38
T2
run 24/38