תוצאה
קטגוריה
38 / 17
45%
מגדר
38 / 17
45%
כללי
38 / 17
45%
swim 20/38
T1
bike 17/38
T2
run 7/38