תוצאה
קטגוריה
38 / 16
43%
מגדר
38 / 16
43%
כללי
38 / 16
43%
swim 21/38
bike 12/38
run 17/38
T1
T2