תוצאה
קטגוריה
38 / 15
40%
מגדר
38 / 15
40%
כללי
38 / 15
40%
swim 6/38
bike 23/38
run 4/38
T1
T2