תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
12 / 3
25%
Swim 2/12
Bike 6/12
Run 5/12
T1
T2
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:25:12
Swim 1500m 1500 m 00:43:03
Total Swim 1500 m 00:43:03
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 01:04:17
Bike 11K 11.00 Km 01:16:06
Bike 24K 23.60 Km 01:39:12
Bike 30K 29.90 Km 01:51:21
Total Bike 29.90 Km 01:51:21
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.2K 1.20 Km 02:16:17
Run 5.3K 5.30 Km 02:32:07
Run 10K 10.00 Km 02:34:52
Total Run 10.00 Km 02:34:52
מעבר
T1 00:02:09
T2 00:01:53
מפה
דירוג
מיקום שם זמן
1 ורד אלקיים 02:03:09

רצף זמן