תוצאה
קטגוריה
1 / 1
100%
מגדר
1 / 1
100%
כללי
1 / 1
100%
Swim 1/1
Bike 1/1
Run 1/1
T1
T2
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Swim 750m 750 m 00:09:25
Swim 1500m 1500 m 00:40:38
Total Swim 1500 m 00:40:38
פרטי רכיבה
מקטע מרחק זמן
Bike 4.7K 4.70 Km 01:11:57
Bike 11K 11.00 Km 01:26:02
Bike 24K 23.60 Km 01:50:59
Bike 30K 29.90 Km 02:05:30
Bike 40K 40.00 Km 02:27:01
Total Bike 40.00 Km 02:27:01
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1.2K 1.20 Km 02:39:16
Run 5.3K 5.30 Km 03:00:08
Run 10K 10.00 Km 03:03:44
Total Run 10.00 Km 03:03:44
מעבר
T1 00:06:22
T2 00:05:22
מפה
דירוג
מיקום שם זמן
1 דדי כוחן 03:03:44

רצף זמן