תוצאה
קטגוריה
30 / 9
30%
מגדר
121 / 50
42%
כללי
121 / 50
42%