תוצאה
קטגוריה
31 / 9
30%
מגדר
121 / 25
21%
כללי
121 / 25
21%