תוצאה
קטגוריה
30 / 3
10%
מגדר
121 / 24
20%
כללי
121 / 24
20%