תוצאה
קטגוריה
31 / 8
26%
מגדר
121 / 23
20%
כללי
121 / 23
20%