תוצאה
קטגוריה
9 / 1
12%
מגדר
121 / 21
18%
כללי
121 / 21
18%