תוצאה
קטגוריה
51 / 11
22%
מגדר
121 / 20
17%
כללי
121 / 20
17%