תוצאה
קטגוריה
51 / 10
20%
מגדר
121 / 19
16%
כללי
121 / 19
16%