תוצאה
קטגוריה
51 / 9
18%
מגדר
121 / 18
15%
כללי
121 / 18
15%